În anul 2014 a avut loc prima ediție a proiectului care s-a desfaşurat pe parcursul a trei zile. La această primă ediție au luat parte 24 de speakeri care au elaborat şi au prezentat 15 lucrări academice. De asemenea, au fost dezbătute subiecte de interes naţional în cadrul conferințelor la care au luat parte 364 de tineri.

Printre speakerii prezenți la eveniment s-au numărat: Daniel Constantin, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Radu Merica, Președinte Camera de Comerț Româno-Americană; Lucian Despoiu, GM Kondiment Group GmbH; Adela Jansen, HR Director BRD România; Valeriu Nistor, Country Director IBM România și Reprezentant AmCham și alții.

Fiecare zi a forumului a avut o tematică specifică, după cum urmează:

  • Ziua 1- Dezvoltare Durabilă Agri-Business
  • Ziua 2- Antreprenoriat
  • Ziua 3- Educaţie.
{{title}}
FSDE 2014

La cea de a II-a ediţie din anul 2015, spectrul tematic s-a lărgit, iar datorită acestui fapt, și durata evenimentului. Numărul de speakeri participanţi a ajuns la 46, au fost pregătite și dezbătute 16 lucrări academice, în prezenţa a 809 de participanți.

Tematica pe zile a fost următoarea:

  • Ziua 1: Tehnologie;
  • Ziua 2: Dezvoltare Durabilă;
  • Ziua 3: Economie; Ziua 4: Finanțe;
  • Ziua 5: Antreprenoriat.

Printre speakerii care au luat parte la eveniment regăsim personalități importante precum: ambasadorii Germaniei, Franței, Marii Britanii și Irlandei de Nord; Radu Grațian Ghețea – Președinte ARB, Andrei Tudorel – președinte INS, Sorin Mîndruțescu – Country Manager Oracle; Mona Nicolici – CSR Director Petrom și mulți alții.

{{title}}
FSDE 2015

În cele două ediții am observat interesul tinerilor pentru dezvoltarea lor personală și profesională, preocuparea lor faţă de problemele actuale pe care țara noastră le întâmpină, dar și interesul faţă de mediul business. Astfel, ne propunem să continuăm organizarea acestui eveniment să le ofere contextul optim pentru dezbaterea problemelor şi propunerea unor soluții pentru acestea.


 

„Forumului pentru Dezvoltare Durabilă și Antreprenoriat” a ajuns în anul 2016 la cea de-a III-a ediție, fiind sinonim cu profesionalismul și atingând standardele unei conferințe  organizate în mediul privat.

Desfășurată pe parcursul a 5 zile, FSDE a reunit, în cadrul Academiei de Studii Economice, 80 de speakeri din mediile guvernamental, academic și privat, cu un număr de 1700 de participanți, tineri pasionați de dezvoltarea mediului educațional și economic din România.

Cele 20 de forumuri și 30 de lucrări academice au fost prezentate și selectate în funcție de specificul fiecărei zile, în funcție de facultățile reprezentative:

Ziua I: Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului și Facultatea de Management;

Ziua a II-a: Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori și Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune;

Ziua a III-a: Facultatea de Business și Turism și Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine;

Ziua a IV-a: Facultatea de Relații Economice Internaționale și Facultatea de Marketing;

Ziua a V-a: Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică și Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată;

Printre speakerii prezenți la eveniment, s-au numărat: Dragoș Anastasiu (Owner, Eurolines România), Peter Barta (CEO, Post Privatization Foundation), Dan Berteanu (Managing Partner, Equatorial), Florin Grama (Director, Microsoft Shared Service Center), Mihai Marcu (CEO, MedLife), Constantin Niță (Ministrul Energiei), Andrei Radu (CEO & Founder, GPeC).